Aleborg: PTS ger svaga svar

fredag, september 25th, 2009

Presentation1

Webbplatsen Realtid.se har skrivit om frågan och i samband med detta intervjuat Christoffer Karsberg, enhetschef för nätsäkerhetsavdelningen på PTS. Här är hans svar, och våra.

Hur ska det gå till i praktiken?
Det får bli en bedömning som görs i samverkan med Finansinspektionen, FI.

(Läs mer…)

Domänjurist: PTS Förprövning är farlig

torsdag, september 24th, 2009

Petter Rindforth300Petter Rindforth, Fenix Legal

Med över 20 års erfarenhet, flera publicerade läroböcker och ett halvdussin tunga uppdrag som ordförande, tvistelösare och representant vid olika organisationer i Sverige, EU, FN och USA så är Petter Rindforth en av Sveriges ledande experter inom domänjuridik.

Vi frågade honom vad han anser om PTS beslut angående ”bank” i domäner:

Fel att likställa domäner med varumärken och firmor

- När ordet ”bank” används kommersiellt får inga andra än bank och finansinstitut använda det. Det är i kopplingen till domännamn och deras funktion jag tycker att man har missuppfattat vad ett domännamn är.

Domännamnen är ju inte begränsade till kommersiell användning och ett domännamn i sig innebär inte att man driver en näringsverksamhet i namnet. Det är först när någon börjat använda ett namn som det framgår vilket som är fallet, alltså en prövning efter registrering, inte före.

(Läs mer…)